Yenişehir Çiçeközü Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğiş Olağan Genel Kurul İlanı

Spread the love

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının Çiçeközü Köy Kahvehanesinde , 25/05/2024 Tarihinde tarihinde, saat: 20:00’de salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 09/06/2024 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin Derneğin İnternet Sayfası ve Kısa Mesaj yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi

4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5) Yönetim Kurulunun İbrası

6) Dernek Organlarının Seçilmesi

7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

8) Kapanış

Leave a Reply

*