Köyümüz Tarihi

Spread the love

Çiçeközü Köyü(Lümbe) 93 harbinde(1877-1879 Osmanlı-Rus Savaşı) Bulgaristan’ın OSMANPAZARI(Omurtag) kazasının Aşağıkeçili ve Çanakçılarköylerinden gelen muhacirler tarafından kurulmuştur.Halkın geçmişi Karamanoğulları Beyliğine dayanır.1487 yılında Karaman Beyliğinin Osmanlı Devletine katılmasıyla KONYA ve KARAMAN yöresinde yaşayan akıncı beyleri balkanları Türkleştirme planı dahilinde Bulgaristan’ın OSMANPAZARI (Omurtag) kazasının Aşağıkeçili köyüne yerleşmişlerdir.93 Harbinde Rusya ile imzalanan Ayastefanos Anltlaşmasının “Balkanlarda yaşayan Türk halkı mallarını ve arazilerini satarak 3 yıl içerisinde balkanları terk edecektir.Terk etmeyenler Rus Devletine tabi olacaklardır” maddesi gereği ve Ruslardan gördüğü zulüm sebebiyle Anadolu topraklarına göç etmişlerdir.
Göç esnasında bir çok sıkıntı,açlık,hastalıkla boğuşan halkın çocukları analarının kucaklarında can vermişler, ihtiyarlar ve zayıf olanlar yolda ölmüşlerdir.İlk olarak Kocaeli yöresine yerleşen köy halkı daha sonra Bursa’ya gelerek bugünkü Çiçeközü Köyü’nün bulunduğu araziye yerleşmişlerdir.1926 yılında köyün bir kısmı(5 hane) Adanaya gitmiş, Yüreğir ilçesindeki Çamlıca Köyü’nü kurarak buraya yerleşmişlerdir.Daha önceki ismi Lümbe olan köy Yenişehir Kaymakamının 1961 yılında köy okulunun açılışında köyü Çiçek gibi tabir etmesiyle Çiçeközü olarak değişmiştir.

Kültür

Köy halkı balkanlardaki örf ve adetlerini,gelenek göreneklerini devam ettirmekle beraber değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışmaktadır.Köy yöresine has yemekleri yoktur.Düğünlerde eski adetler pek kalmamıştır.Fakat hala devam eden tavuk alma, gelin alayı gibi adetler bulunur.1998 yılında Bursa’da kurulan Çiçeközü Köyü Kültür ve Dayanışma derneği köyden göç edenleri bir arada tutmaya çalışmaktadır.Her yıl Haziran ayının ikinci pazar günü köyün Üçoklu mevkisinde geleneksel halk şöleni yapılmaktadır.Son yıllarda halkın şölene ilgisinin azalması bu güzel adetinde aksamasına sebep olmuştur.Köyde güven ve birincil ilişkiler mevcuttur. Evlerin kapıları kilitlenmez.Türk sinemasının usta ismi Erkan CAN Çiçeközü Köyü’nde dünyaya gelmiştir.

Coğrafya

Bursa’nın doğusunda Yenişehir’in güneyinde,Bilecik İnegöl Yenişehir üçgeninin tam ortasında kalır.Kuzeyi hafif düzlüklerle örtülü olan köyün güneyi ise yükseltiler ve engebeli arazilerle doludur.Yılda 2-3 ürün alınabilmektedir.Köyün yakınından gecen Boğazdere(Kovanlıdere) köyün içme suyu şebekesini ve sulama kanallarını besler.4-5 bin dönüm işlenebilir tarım arazisinin 2 bin dönümü sulanabilir araziden oluşmaktadır.

Ekimi Yapılan Ürünler
Buğday
Ayçiçeği
Salçalık Domates
Taze Fasulye
Turşuluk Salatalık
Şeker Pancarı
Yemlik Bitkiler

Ekonomi

Köyün ekonomisi tamamen tarım ve hayvancılığa dayanır.Tarım alanları miraslarla çok parçalanmıştır.Hayvancılık gelişmemiştir.Yıllar önce köyden göçenler emekli olduktan sonra köye geri dönerek özledikleri köy hayatını yaşamaktadır.Bu yüzden köyün yaş ortalaması yükselmektedir.Gençler ekonomik açıdan daha iyi bir hayat yaşamak için Bursa’ya göç etmektedir. Köyün Tarımsal Kalkınma Kooperatifi mevcuttur. Kooperatifte süt alımı ve depolaması yapılmakta, buğday alınmakta, köylünün yem ihtiyacı karşılanmaktadır.60 tonluk elektronik kantarı mevcuttur.

Altyapı bilgileri

Yenişehir’in en buyuk koylerinden biridir.Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitim ile yaklaşık 70 öğrenci 9 km uzaklıktaki Subaşı Köyü İ.Ö.Okuluna gitmektedir.(Okul var ama şu anda kullanım acısından iyi görünmüyor)Sağlık Ocağı yoktur.

İnşaat halindeki Çiçeközü Göleti tamamlığında köyle birlikte civar köyler barajdan sulama amacıyla faydalanacaktır.2012 yılında bitirilmesi planlanan baraj ile birlikte köy halkı buyuk bir rahatlığa kavuşacaklardır. Çiçeközü Göleti inşaatında %45 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Boğazdere (Kovanlıdere) üzerinde inşa edilmekte olan Çiceközü Göleti’nde depolanacak 4,9 milyon m3 su ile 1497hektar arazinin sulanması hedeflenmiştir. Çiceközü Göleti 07 Ocak 1997 tarihinde 171.045 YTL ihale bedeli üzerinden ihale edilmiş ve 13 Mayıs 1997 tarihinde inşaata başlanmıştır. Çiceközü Göleti inşaatına, 1997, 1998, 2000 ve 2001 yıllarında toplam 365.000 YTL ödenek tahsis edilmiş, 2001 yılından sonra ise yüklenici firmanın mali durumu ve çalışmalarından dolayı ödenek verilmemiştir.Toplam keşif bedeli 2008 yılı fiyatları ile 12 milyon 500 bin YTL’dir. Gölet inşaatının 2009 yılında ihalesi için 1.500.000 YTL ödenek ayrılmıştır. Nisan 2010 da yeniden ihale edilmiş ve bütçe imkânları dahilinde 3 yıl içinde tamamlanması planlanmıştır.900 gün yapım süresi olan kil çekirdekli kaya dolgu gölet temelden 48,5 metre yüksekliğinde ve 4.900.000 metreküp su hacmine sahip olup 1.355 ha. alanı sulayacaktır. Yeterli ödenek ayrıldığı takdirde gölet 2013 yılı sonunda hizmete açılacaktır.