Kişisel Bilgiler
T.C. Kimlik No :
Ad Soyad:
Nufusa Kayitli Olduğu Yer:
Doğum Yeri:
Doğum Tarihi:
Cep Telefonu :
Mail:
Okul Bilgileri
Kazandığı / Okuğu Üniversite :
Fakülte:
Bölüm:
Sınıf:
Lys Puanı:
(Yeni Kazananlar için)
Not Ortalaması:
(Devam edenler için)
Alttan Kalan Ders:
Bedensel Özür / Derece:
Aile Bilgileri
Baba Adı:
Baba hayatta değil
Baba İşyeri / Meslek:
Baba Aylık Kazanç:
Anne Adı:
Anne Hayatta Değil:
Anne Meslek:
Anne Kazancı:
Diğer Gelir:
Toplam Gelir:
Ev kira ise aylık kira bedeli:
Adres:
Ev Telefon:
İşyeri adres:
İşyeri Telefon:
Varsa taşınmaz ev / araba / arsa v.s. :
Kardeş Sayısı:
Okula gitmeyen kardeş sayısı:
Okula giden kardeş sayısı :
Çalışan Kardeş Sayısı :
Bitirilen Okullar
Okulun Bulunduğu Şehir, Adı,
Bitirme Yılı ve Notu
İlköğretim:
Lise:
Yençider Bursunun neden size
verilmesini istiyorsunuz?:
Güvenlik Kodu:

Burada yazan şartları anladım ve kabul ettim.